Kính gửi người dùng KuCoin:

Vì KuCoin đã hoàn thành việc đăng ký trao đổi của EOS MainNet Wallet, chúng tôi sẽ hỗ trợ hoàn toàn việc phát hành và nâng cấp EOS MainNet và thực hiện chuyển giao tài sản tự động và bảo mật cho người dùng.

Để hỗ trợ việc phát hành EOS MainNet và đảm bảo tiến hành hoán đổi, chúng tôi sẽ tạm thời đóng các dịch vụ rút tiền và rút tiền của EOS lúc 18:00:00, ngày 31 tháng 5 năm 2018 (UTC + 8) .

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên gửi EOS của bạn đến KuCoin càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ tự động trao đổi cho người dùng dựa trên thời gian chính thức phát hành bởi EOS để tránh rủi ro mất mát tài sản ở mức độ lớn nhất.

Sau khi nâng cấp, các tài sản EOS của bạn sẽ được đổi an toàn và chuyển đổi thành EOS MainNet. Bạn có thể rút EOS sau khi phát hành EOS MainNet.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Nhóm KuCoin